Het aantal zorguren

Voor het vaststellen van het aantal uren kraamzorg waar je recht op hebt, hanteert Kraamzorg Novo Peri het Landelijk Indicatie Protocol (LIP):

  • 49 uur verdeeld over 8 dagen als je borstvoeding gaat geven
  • 45 uur verdeeld over 8 dagen als je kunstvoeding gaat geven

Het aantal zorguren wordt tijdens de intake mede bepaald door de samenstelling van het gezin, medische achtergrond, de woonsituatie en individuele wensen. Tijdens de kraamweek kan het aantal uren, in overleg met de verloskundige of huisarts, worden verhoogd. Zo ontvang je altijd zorg op maat.

Er zijn drie toetsmomenten voor het aantal zorguren:

  • tijdens het intakegesprek op basis van je gegevens
  • na de bevalling
  • Tijdens de kraamweek in overleg met jullie, de verloskundige of de huisarts

Dagelijks bekijkt onze kraamverzorgster samen met jou hoe de uren verdeeld worden. De eerste dagen van de kraamtijd is de kraamverzorgster er vaak wat langer. De tweede helft van de week kan het aantal uren dan langzaam worden afgebouwd. De kraamverzorgster start, in overleg met jullie, tussen 08.00 en 09.00 uur.

Er kunnen zich soms situaties voordoen waardoor er minder zorg geboden zal worden, dit kan bijvoorbeeld voorkomen tijdens de vakantieperiodes en pieken in geboortes. Kraamzorg Novo Peri heeft een zorgplicht en voelt zich verantwoordelijk voor alle kraamvrouwen die bevallen zijn. Wij verdelen dan de zorguren over de kraamgezinnen zodat iedereen kraamzorg kan ontvangen. Iedereen heeft in elk geval recht op minimale zorg van 3 uur per dag.

Negende en tiende dag

Soms doet zich een situatie voor waardoor ook de negende en tiende dag kraamzorg nodig is. De kraamverzorgster beoordeelt dit in overleg met de verloskundige of huisarts. Als je een keizersnede hebt gehad, is het vaak wenselijk om kraamzorg tot en met dag 10 te bieden. Bij een tweeling heb je recht op in ieder geval 2 uur per dag extra kraamzorg en zorg tot en met de tiende dag.

Uitgestelde kraamzorg en couveuse-nazorg

Kraamzorg Novo Peri levert ook uitgestelde kraamzorg en couveuse-nazorg. Dit is kraamzorg als je kindje na de kraamperiode van tien dagen uit de couveuse of om een andere medische reden uit het ziekenhuis komt. Neem contact op met je zorgverzekeraar of jullie hiervoor in aanmerking komen.

Zorg bij overleden kindje

Kraamzorg Novo Peri biedt ook zorg bij een overleden kindje. Op een dergelijk verlies kun je je nauwelijks voorbereiden. Alles loopt anders dan verwacht en een moeilijke en verdrietig periode volgt. Ook dan heb je recht op kraamzorg. Of je dit dan wilt, bepaal je uiteraard helemaal zelf. Onze kraamverzorgster kan helpen met huishoudelijke taken en de zorg voor de eventuele andere kinderen. Daarnaast kan ze jullie emotioneel bijstaan. Bij een zwangerschap vanaf 24 weken heb je recht op kraamzorg. De zorgverzekeraar weet hoeveel uren kraamzorg vergoed worden.

Kraamzorg bij adoptie

Ook bij de adoptie van een kindje kun je kraamzorg ontvangen van Novo Peri. Een aanvullende zorgverzekering vergoedt dit vaak. Je zorgverzekeraar kan hier informatie over geven.

 

Waar we voor staan

Eén vaste
kraamverzorgster

Gegarandeerd maximaal
aantal uren kraamzorg

Een persoonlijk intake-
gesprek bij u thuis.

Zorg voor het
hele gezin!